Joanna Marcinkowska doktor habilitowany sztuki muzycznej i profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu należy do czołowych pianistów polskich młodszego pokolenia

Jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów oraz festiwali pianistycznych, m.in.: I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, I nagrody na VII Europejskim Konkursie Chopinowskim w Darmstadt oraz III nagrody i nagrody publiczności na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Kolonii. Występowała z recitalami oraz jako kameralistka i solistka koncertów symfonicznych w Polsce, a także w wielu krajach Europy oraz w USA i w Chinach. Koncertowała na ponad 40 prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, współpracując z ponad 30 wybitnymi dyrygentami polskimi i zagranicznymi oraz wieloma renomowanymi orkiestrami symfonicznymi. Prowadzi warsztaty pianistyczne i kursy mistrzowskie w kraju i za granicą, a także zasiada w jury konkursów pianistycznych. Za swoje dotychczasowe osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne została uhonorowana m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrodą Artystyczną Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Więcej z biografii